کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد
کاروانسرای ابوزیدآباد

کاروانسرای ابوزید آباد

تماس با ما:    

 

از بیشمار کاروانسرای تاریخی در بیابان های ایران تنها چند نمونه معدود هنوز کارکرد اصلی شان را به عنوان مکان های اقامتی حفظ کرده اند. کاروانسرای عباسی ابوزیدآباد یکی از همین بناهای تاریخی است. این یادگار کهن در طی چهار قرنی که از عمر آن می گذرد مسافران بسیاری را در روزهای سوزان و شب های سرد کویر پناه داده است. لشکریان خسته از کارزار و جور امیران، بازرگانان دوره گرد و زائران نستوه که بانگ جرس و آوای چاووش دلهاشان را با شوق رسیدن به کعبه و شامات روشن می کرد، همه با دیدن کاروانسرا به یک چیز می اندیشیدند: مأمن، خانه. و چه خوب که این خانه هنوز باپرجا است! این اثر تاریخی ارزشمند به مدت چندین سال به دست فراموشی سپرده شده بود و دیگر به جز چوپانان و گله هاشان کسی در آن منزل نمی کرد. اوضاع بر همین قرار بود تا اینکه به همت مردم منطقه و مسولین، کاروانسرای ابوزیدآباد در فهرست آثار ملی ثبت شد و عملیات مرمت و مقاوم سازی بر روی آن آغاز شد. پس از اتمام مراحل مرمت و بازسازی، درهای کاروانسرای ابوزیدآباد تحت نام جدیدش، هتل ابروز به روی مهمانان داخلی